Kadınları Vajinismusa Yatkınlık Yapan Faktörler Nelerdir?

Kadınları Vajinismusa Yatkınlık Yapan Faktörler Nelerdir?

Kadınların vajinismus ?vajinusmus ?cinsel ilişkiye girememe nedenleri; Literatürdeki eleştirel derlemeler çalışmaların metedolojik olarak çok hatalı olduğunu ve vajinismusun etiyolojisi hakkında sonuca varmanın mümkün olmadığını bildirmektedir.Sofuluğun vajinismusla tutarlı bir

şekilde ilişkili olduğu gösterilmemiştir;ancak etkilenen kadınlar genellikle penetratif cinsel ilişkinin tehlikelerine inanan aileler ve kültürlerden gelmektedir.özellikle evlilikten önce cinsel faaliyet olmak üzere genel olarak cinsellik hakkındaki negatif görüşler bildirilmiştir.Bekar kızların cinselliği tartışmaları ve bir gelinin bekaretinin çok önemli olduğuna dair tabunun olduğu Türkiye gibi ülkelerde klinik topluluklarda %70 in üzerinde prevelans bildirilmiştir.Anlatılan öykülere dayalı kanıtlar tiksindirici cinsel deneyimlerin ?vajinusmus cinsel ilişkiye girememe? vajinismusun gelişmesinde önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bazı kadınlar anlayışlı olmayan sağlık profesyonellerinin gerçekleştirdiği travmaya yol açan jinokolojik muayeneler anlatmışlardır.Bazıları cinsellik yada çocuk doğurma sırasındaki ağrılı deneyimler hakkında ürkütücü hikayeler duyduğunu ve genital duyular hakkında açıklama yada sorularına ebeveynlerinden cevap almadığını bildirmiştir.Bir çok kadının istismar öyküsü olsada bu durumdaki rolü açık değildir.Cinsel istismar şu anda ya da daha önce vajinismusu olmuş kadınlarla yapılan bir mektup ankletinde  vajinismusun algılanan nedenleri sıralamasında önem derecesinin altlarda olduğu görülürken cinsel ilişki hakkında  zorlayıcı  hatalı yada negatif mesajlarının etkisinin daha önemli olduğu görüldü.Vaka raporları anne kız ilişkisindeki ayrılma gerginliğinin rolünü ve vajinismusla olan olası ilişkisini ele almışlardır.
Vajinismuslu ?vajinusmuslu? kadınlar cinsellik hakkında daha olumsuz görüşler bildirmektedir ve disparonisi olan yada olmayan kadınlara göre  tiksinti duyma eğilimi daha yüksektir.Vajinal temas ya da penis penetrasyonu düşüncesiyle tiksinme duyma istemsiz pelvik kas aktivitesini harekete geçiren savunma refleksi ortaya çıkarmaktadır.


ORGANİK KATKI FAKTÖRLERİ NELERDİR?
Provoke edilmiş vestibulodini ?vajina girişinde ağrılı duyarlı alanlar ile karakterize olan bir durum ?menepoz sonrası östrojen eksikliği  travma ile ilişkiligenital ameliyat ,himen anomalileri genital sistem enfeksiyonları ve pelvik radyoterapi vajinal penetrasyonu tolere etmedeki zorluklarla ilişkilendirilebilir.Cinsel olarak uyarılmada zorluk da diyabet multipl skleroz ve spinal kord hasarı olan kadınlarda daha yaygındır ve bu zayıf lübrikasyon yetersiz vajinal açılma ve ağrılı cinsel ilişkiyle sonuçlanabilir.
Pelvik taban kasları dolaylı olarak limbik sistem tarafından uyarılırve bu nedenle duygusal durumlara karşı potansiyel olarak tepki gösterirler.Yakın zamanda gerçekleştirilen küçük bir vaka kontrol çalışması pelvik taban kaslarının elektromiyografisini kullanmıştır ve vajinismuslu kadınlardaki pudendal sinir aktivitesinin değerlendirmesi nörofizyolojik anomaliler tespit etmiş;bu da bu durumda santral sinir sistemi değişikliklerinin olduğunu ortaya koymaktadır.


VAJİNİSMUSTAKİ (CİNSEL İLİŞKİYE GİREMEME)  AĞRININ ROLÜ NEDİR ?
Vajinismus deneyimi olan 89 kadınla gerçekleştirilen kalitatif bir çalışma en yaygın katkı sağlayan üç faktörün ağrılı cinsel ilişki korkusu cinsel ilişkinin yanlış ya da utanç verici olduğunu düşüncesi ve travmatik erken çocukluk deneyimleridir.Vajinismusu olan kadınlar disparonisi  olan ya da ağrısız ilişkiye giren kadınlara göre daha fazla sıkıntı yada kaçınma davranışları göstermektedir Daha korkmuş ve penetrasyonla ilişkili ağrıya dayanma konusunda isteksiz gibi görünmekte ve penetrasyon olasılığı karşısında anksiyete gösterebilmektedirler.
Yaşanan ağrının özelliği disparoni ve vajinusmusvajinismusu olan kadınlar arasında farklı gibi görünmemektedir.Vajinal penetrasyondan kaçınma derecesi iki durum arasında önemli ayırıcı faktör olabilir.Spazmdan ziyade penetrasyon denemesi ile ilişkili ağrıya dayalı korkularda vajinismusun nedeni gelişmesi ve devamıyla ilgili olabilir.    


BİR VAJİNİSMUS İLİŞKİLERİ NASIL ETKİLER?
Vajinismusla (cinsel ilişkiye girememe) hastaneye gelen birçok kadın bir ilişki içinde değildir ve bu gerçeği vajinismusa ?vaginusmusa? bağlar.Yakın partner ilişkisinin dinamikleri sadece vajinismusu olan hetereseksüel  kadınlar için değerlendirildi.Vajinismuslu kadınlarla ilgili retrospektif bir çalışma kişilik özellikleri ve erkek partnerlerin cinsel problemlerinin kontrollerden yada normlardan farklı olmadığını tespit etmiştir.Çiftler penetrasyonun olmadığı cinsel ilişkiden zevk alabilir ancak ilginin kaybolması ve uyarılma ile ilgili problemler bu grupta daha yaygındır.ilişki uymunun klinik bir derlemesi partnerden gelen istekli yanıtların cinsel aktiviteden kaçınmadan kaynaklanan cinsel ağrının devam etmesine ve kötüleşmesine yardım ettiğini ortaya koymaktadır.İddia kadının partnerini  pasif ve güvensiz olduğu için seçtiği yolundadır.Partnerin kadının korkuları hakkında endişe ile semtomların sürdürülmesindeki rolü araştırılmaktadır.

 © Copyright 2010 Tüm İçerikler Op. Dr. Saygın Micozkadıoğlu'na aittir. Yazarın izni olmaksızın makaleler ve resimler kullanılamaz ve kesinlikle alıntı yapılamaz.